Integrale yoga

Integrale yoga

Voor veel mensen in het westen is yoga iets wat met lichaamshoudingen te maken heeft. Integrale Yoga gaat wat stapjes verder. Bij Integrale Yoga kijken we naar de verschillende delen van ons wezen: ons lichaam, onze gevoelens en emoties en ons denkvermogen.

Al deze drie aspecten van het menselijk wezen worden ontwikkeld in de Integrale Yoga en moeten met elkaar in harmonie worden gebracht. Het gaat dus om het integreren van de verschillende delen van ons wezen. Daarom beoefenen we bij de Integrale Yoga niet alleen lichaamsoefeningen, maar ook ademoefeningen, concentratieoefeningen, ontspanning en meditatie.

Integrale Yoga betekent daarnaast het beoefenen van yoga, maar niet als iets wat je af en toe als hobby doet, maar Integrale Yoga integreer je in het dagelijks leven.
Voor deze yoga hoef je je niet terug te trekken in een klooster of in een cel, deze yoga doe je in het dagelijks leven; in je gezin, in je werk of wat dan ook.

Yoga begint bij het stil maken van het denkvermogen. Daartoe worden allerlei oefeningen gedaan, omdat je yoga pas goed kan beoefenen wanneer het denkvermogen tot rust is gebracht. Ook de andere delen van het wezen worden tot rust gebracht.

De verschillende stadia

Yoga betekent vereniging met het Alomtegenwoordige. Deze vereniging voltrekt zich door overgave van je wezen. Het eerste stadium van de Integrale Yoga is aspiratie. Deze aspiratie kan worden als een vuur in de mens die zoekt naar het Ware Zelf. Het tweede stadium is vanuit deze aspiratie te leven. Midden in het leven staan: een baan hebben, een gezin, een bedrijf, noem maar op. Daar moet het gedaan worden. Integrale Yoga vraagt niet een teruggetrokken zijn uit het leven, integendeel, er midden in staan. Het derde stadium is het grote geheim. In deze Yoga wordt gesproken over de Supramentale transformatie.

Actieve meditatie

Wanneer men met gesloten ogen neerzit om stil te worden, wordt men in eerste instantie overspoeld door een stortvloed van gedachten. Ze komen overal vandaan als dolle agressieve impulsen. Er is maar één manier om die oorverdovende herrie te doen ophouden, en dat is proberen en nog eens proberen, geduldig en koppig. Wanneer je hiermee begint wordt het werk overgenomen door een Genade van boven, door datgene waar men naar streeft of door het binnendringen van de oneindigheden van de Geest.

De overgang

We zijn dus op zoek naar een ander land, maar daar moeten we bij zeggen, dat tussen de wereld die we verlaten en die andere, die er nog niet is, zich een niemandsland bevindt dat nogal onplezierig is. Het is een proeftijd die langer of korter kan duren, afhankelijk van onze vastberadenheid. De voornaamste beproeving van deze overgangsperiode is de innerlijke leegte. Na eerst in mentale koortsachtigheid te hebben geleefd, vinden we onszelf terug als een soort herstellenden, een beetje ronddobberend, met een vreemde weergalm in het hoofd alsof de wereld afschuwelijk druk en vermoeiend is en een verhoogde gevoeligheid, die de indruk wekt dat men zich overal aan stoot, aan lompe, agressieve, botte dingen. De wereld lijkt ontzettend absurd. Dat is een duidelijk teken van verinnerlijking.

De neerdalende kracht

En geleidelijk vult zich de leegte. Wanneer de mentale vrede min of meer een feit is, dan neemt men een eerste verschijnsel waar, dat onschatbare gevolgen zal hebben voor het verdere verloop van onze Yoga. Men voelt rond het hoofd, en meer in het bijzonder in de nek, een soort ongewone druk, die het gevoel kan geven van een niet-echte hoofdpijn.In het begin kan men het nauwelijks langere tijd verdragen en schudt men het van zich af, zoekt afleiding ‘denkt aan iets anders’. Geleidelijk neemt de druk een duidelijker vorm aan en voelt men een werkelijke stroom die neerdaalt. Een krachtstroom, die niet te vergelijken is met het onaangename van een elektrische stroom, maar veeleer met een vloeibare massa. Men merkt dan dat die ‘druk’ of die niet echte hoofdpijn eenvoudig werd veroorzaakt door onze weerstand tegen het neerdalen van die Kracht, en dat het enige wat men te doen heeft is: de doorgang niet te verhinderen, maar deze te laten neerdalen in alle lagen van ons wezen. In plaats van te putten uit de algemene bron, beneden ons en om ons heen, uit het universele leven, putten we uit wat bóven is. En dat is een energie die veel helderder is.